CELE

Nadrzędnym celem działania Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) jest promowanie, wspieranie rozwoju i reprezentacja interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie przedsiębiorstw prowadzących w Polsce działalność w zakresie produkcji, usług, handlu lub budownictwa dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.


Cele statutowe PIMEW realizowane są m.in. poprzez:

  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań regulacyjnych dotyczących morskiej energetyki wiatrowej oraz zasad i praktyki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
  • uczestniczenie, na zasadach określonych w przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych, w tym formułowanie własnych propozycji rozwiązań regulacyjnych służących realizacji zbiorowych celów gospodarczych członków Izby,
  • wszechstronną współpracę z organami władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie służącym realizacji zadań Izby, w tym delegowanie swoich przedstawicieli do tych organów i organizacji,
  • gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji i danych rynkowych dotyczących warunków prowadzenia i rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w zakresie służącym realizacji zadań Izby,
  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie organizacji działań w zakresie formalnej i nieformalnej edukacji wszystkich szczebli i kształcenia zawodowego kadr;
  • inicjowanie, wdrażanie, uczestniczenie i wspieranie projektów służących realizacji zadań statutowych Izby, w tym pozyskiwanie finansowania tych projektów ze źródeł krajowych i zagranicznych, prywatnych i publicznych.

DANE KONTAKTKOWE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
POLSKA IZBA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
KONTAKT KONTAKT
Google maps

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.